OM JESPER MØLLER

Passionen for mit virke

Som menneske har jeg altid været nysgerrig og drevet af at forstå mit kreative og intuitive mindset, der altid har været grundlæggende for min tilgang til livet. Og når jeg er blevet udfordret, så har jeg altid valgt det fokus, at se bag om tingene og anskue mine udfordringer i et læringsperspektiv. Det har i dag styrket min evner til helhed og perspektivering, hvor jeg intuitivt ser den enkeltes  potentialer og de eventuelle begrænsninger / blokeringer, der måtte ligge i vejen for udfoldelse af flowet og ressourcerne.

Min passion handler om, at støtte mennesker til balance og deres fulde potentiale, så de i højere grad er i stand til at skabe jobbet og livet de fortjener. Det opgraderet mindset vil i samspillet bidrage til helhedsfokus, bæredygtighed og de langsigtede resultater.

Min profil og tilgang

I min rolle som Executive Consultant, Catalyst & Mentor faciliterer jeg virksomheder, organisationer, teams, ledere, medarbejdere og privatpersoner til – at få taklet de konkrete udfordringer de står med og skabt rette helhedsløsninger – træde ud af ‘hamsterhjulet’, blive afklaret om egen livskvalitet, potentialer og muligheder – og et commitment til at gå vejen dertil.

I min tilgang til opgaverne er jeg intuitiv, helheds– og procesorienteret samt ambitiøs. Som person er jeg autentisk, struktureret og handlingsorienteret. Jeg gør en forskel for den person eller målgruppe jeg arbejder med, når læringsrammen inkluderer engagement, formål, helhed, ansvar, respekt, dynamik og integritet.

JESPER MØLLER & NETVÆRK

JESPER MØLLER er etableret i 1998 – CVR nr. DK2105787

Gennem 22 år har jeg faciliteret virksomheder og mennesker i deres konkrete udfordringer og støttet til, at de får skabt rette helhedsløsninger. Mine ydelser og min professionelle tilgang afspejler essensen af et 13-årigt karriereforløb i Danske Bank, et professionelt virke gennem 22 år som selvstændig konsulent og en personlig læringsrejse gennem et helt liv. Til dato i mit virke JESPER MØLLER har jeg gennemført mere end 4.000 individuelle forløb og et større antal af workshops målrettet dansk erhvervsliv, stat og kommune – lige fra executive niveau, ledere og medarbejdere på tværs af alle brancher – i vidt forskellige rammer og udfordringer.

Ved større opgaver inkluderer jeg mit netværk, der har omfattet konsulenthuse som Uddannelseshuset, Mannaz, AS3 og i dag Ledernes KompetenceCenter, hvor jeg bidrager med min ekspertiser. Eksempler på større opgaver, som jeg har bidraget til kan nævnes: ‘Omlægning af Hovedstadens Sygehusvæsen’, ‘Kommunalreformen’ og organisatoriske procesforløb i større virksomheder.

Læs mere på min linkedin profil, der skitserer min karriere,  uddannelser, resultater og feedback. Link dig gerne op.

Tiden efterspørger sparring,
der går spadestikket dybere

På baggrund af tidens udfordringer og pludselige forandringer efterspørger mine kandidater sparring, der går spadestikket dybere – og det er i højere grad i dag end blot for får år tilbage.

JESPER MØLLER og nedennævnte websites imødekommer dette. Her inkluderer jeg mine mange års professionelle kompetencer og erfaringer, egen læringsrejse, spirituelle søgen, indsigt og med dyb nysgerrighed for menneskers forandringsprocesser.

3 indgange til det liv du fortjener:

 • OUTPLACEMENT SUPPLY (Etableret 2016)
 • ASCENSION AWARENESS (Etableret 2017)
 • CREATING JOB AND LIFE (Etableret 2020)

Job– og karrieresparring med personlig udvikling – for dig som er executive, leder eller har den ambitiøse profil:

 • Executive Job & Karriere
 • Outplacement & Onboarding
 • Karriereafklaring & Udvikling

Autentisk sparring på det personlige plan – for dig der søger øget balance, indre ro og gennemslagskraft

 • Meningsfuldt Lederskab
 • Chok & Traumeforløsning
 • Meditation & Visualisering

Helhedssparring med ånd og perspektiv – for dig der er ambitiøs søgende og ønsker at styrke din intuition

 • Helhed, Reflektion & Selvindsigt
 • Ressourcer, Samspil & Intuition
 • Ånd, Mening & Livsperspektiv

Feedback fra Lone,
én af mine kandidater

Telebranchen, HR chef
Lone B, GDPR (anonym)

Jesper var utrolig god til at møde mig, hvor jeg var og virkede gennem hele forløbet meget engageret og interesseret. Kemien var god. Han var god til at sætte processen i gang præcis, hvor jeg havde brug for det, og ikke bange for at stille dybdegående spørgsmål, der fik mig til at reflektere over min situation, værdier og ønsker for fremtiden.

Jesper brugte meget at illustrere processen både via tegninger og metaforer, som gjorde det nemmere for mig at mærke efter. Jeg er endt i en nogen anden position, end jeg kom fra, og det har fået åbnet op for nogle meget vigtige emner i mit liv, og jeg føler at mit professionelle og private liv hænger sammen meget bedre sammen nu.

Jeg har gennem hele forløbet følt mig meget tryg og i professionelle hænder. Jesper har virkelig magtet at arbejde med mig som et helt menneske og ud fra et helhedsperspektiv, der har været afgørende for mig. Jeg arbejder nu med konkrete teknikker, der får mig til at holde fokus og være nærværende, i det jeg arbejder med, om det så er professionelt eller privat. Derudover har vi arbejdet meget med indre anerkendelse, som har vist sig at være den største udfordring for mig og stopklodsen som spærrede for mit videre forløb.

Jeg har opdaget og erkendt, at det er en forudsætning at anerkende mig selv, for at kunne komme videre af den livslinje, der er lagt for mig. Jeg har været så helt igennem motiveret og tilfreds med forløbet.

Har du brug for sparring?

Har du brug for støtte, eller søger du en sparringspartner?

Jeg har støttet mange til at finde den rette løsning, når de har stået i udfordringen, kompleksiteten eller den meningsløse situation  – i jobbet eller i livet.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende dialog.

DEL WEBSITE: