Job– og karrieresparring

Job– og karrieresparring med personlig udvikling – for dig som er executive, leder eller har den ambitiøse profil:
 • Executive Job– & Karriere
 • Outplacement & Onboarding
 • Karriereafklaring & Udvikling
Når jobsparringen inkluderer ‘det hele menneske’, skaber vi langsigtede resultater.
– Jesper Møller

For dig der har mistet dit job. Du søger støtte og sparring til at lande i rette match af  job.

Eller – du har mistet gnisten i nuværende job. Du ønsker at blive afklaret om dine styrker og muligheder.

JESPER MØLLER

I min konsulentvirksomhed JESPER MØLLER har jeg gennem 22 år støttet mennesker i omdrejningspunktet: forandringer, job og meningsfuldt lederskab. Jeg er ambitiøs på mine kandidaters vegne og min faglige sparring tager hånd om ’det hele menneske’ – med fokus på den enkeltes retning mod rette match af job og langsigtede resultater.

Jeg henvender mig til executives, ledere og ambitiøse målgrupper, hvor jeg med afsæt i den enkeltes udfordring støtter til helhedsløsningen. Gennem årene har større opgaver inkluderet mit netværk, der til dato har omfattet førende konsulenthuse inden for feltet – Mannaz, Uddannelseshuset, AS3 og i dag Ledernes KompetenceCenter.

Til dato har jeg støttet mere end 4000 individuelle forløb og et større antal workshops målrettet dansk erhvervsliv, stat og kommune. Virksomheden JESPER MØLLER er etableret i 1998, CVR nr. DK21057878.

Jesper Møller, Executive Consultant, Catalyst & Mentor

Har du jobmæssige udfordringer?

Kontakt mig gerne for en uforpligtende dialog
om sparring og forløb

(+45) 4019 4570

Job– og karrieresparring med personlig udvikling

Jeg støtter den enkelte og målgrupper med job– og karrieresparring med fokus på handlingsorienteret kompetenceafklaring med personlig udvikling. Hvert forløb tager afsæt i den konkrete situation med det formål, at personen/målgruppen får taklet udfordringen og skabt rette helhedsløsninger.

 • 1:1 Forløb & Sessioner
 • Workshops

Feedback fra Michael,
én af mine kandidater

Michael Krogh Tøttrup, International Salgsdirektør, GDPR (givet samtykke)

Hvis du står ved en crossroad i din karriere, har du brug for, at arbejde sammen med Jesper!

Jesper tager udgangspunkt i lige præcis din situation og endnu vigtigere i din person. Du bliver positivt udfordret i dit tankesæt og selvopfattelse, da Jesper stiller spørgsmål, hvor du bliver nød til at reflektere over dine svar. Og netop din reflektion og dit arbejde med selvindsigt, nysgerrig undren og intuition er uvurderlige værktøjer til at opnå klarhed omkring hvor du er, og hvor du er på vej hen.

Jesper tager i den grad udgangspunkt i dig, og det er en fantastisk rejse at være på. Jeg kan varmt anbefale Jesper som samarbejdspartner – specielt hvis du ikke blot vil være et nummer i køen, som andre outplacementbureauer tilbyder!

NYHEDSBREV

Nej tak. Jeg har tjek på jobbet. Jeg har selv overblikket

Ja tak. Min hverdag udfordrer mig. Jeg ønsker inspiration

Vores livsrejse og formål

Vores individuelle personlighed og styrker dannes på baggrund af de påvirkninger vi møder – lige fra oplevelsen af kærlighed til modstand og svigt, men undervejs kan vi udfordres i en sådan grad, at vi mister os selv, og der kan skabes en ubalance, et chok eller traume i vores system. Et uforløst chok eller traume bringer os ’væk fra os selv’. Men når det forløses, genskaber vi kontakten, entusiasmen og flowet.

I ubalancen lærer vi, i balancen lever vi.  Med vores styrket indsigt, styrker vi vores udsigt. Vi bliver bevidste om vores niche og formål i livet.

Verden og vores hverdag er i hastig forandring!

Udefrakommende faktorer udfordrer os, og det aktiverer nye processer indefra.
Livet fortæller os, at når vi bringer vores fulde potentiale i spil,  bliver vi i stand til at takle fremtidens udfordringer med entusiasme, der giver mening.

Vores intuition og autenticitet vil i spil!

Tiden efterspørger personlig udvikling. Når jeg ser tilbage på de målgrupper, jeg har støttet, har de, der har engageret sig i den personlige afklaring i langt højere grad opnået de bedste helhedsløsninger. De har opnået en indre ro og et skærpet helhedsbillede, der har skabt de bedste forudsætninger for rette valg og retning.

Gennem årene er jeg blevet kontaktet af kandidater, der inden mødet med mig, havde været igennem et fagligt afklaringsforløb fokuseret på koncept og målrettet at komme i nyt job. Oftest kom den enkelte hurtigt i job, men efter kort tid befandt personen sig i næsten samme udfordring og tema.

Vi lever i en tid, hvor alle vores personlige ressourcer vil i spil – og den proces støtter jeg op om.
Læs cases og mine fortællinger på websitet: JESPER MØLLER.

3 indgange til –
at du får skabt det liv, du fortjener

De der opsøger mig – har meget forskellige udfordringer i relation til sparring i jobbet og i livet. Hver især har de et individuelt behov at blive mødt på, og i den situationsbestemte tilgang inkluderer jeg forskellige afsæt og perspektiver for sparringen, for netop at møde personen lige dér hvor vedkommende er – med fokus på at få skabt rette helhedsløsning der inkluderer både job og liv.

De valgte afsæt og perspektiver fra start kan blive det aktuelle forløb; men hvis erkendelserne og behovet fra den enkeltes side ændrer sig undervejs, så kan elementer inkluderes på tværs af nedennævnte 3 websites – 3 indgange til,  at du får skabt det liv du fortjener.

Job– og karrieresparring med personlig udvikling for executives , ledere og øvrige ambitiøse målgrupper

 • Outplacement & Onboarding
 • Karriereafklaring & Udvikling
 • Stresshåndtering & Selvledelse

Personlig sparring og udvikling for mennesker der søger indre ro, balance og gennemslagskraft

 • Meningsfuldt Lederskab
 • Chok & Traumeforløsning
 • Meditation & Visualisering

Helhedssparring og inspiration for ambitiøse mennesker der søger selvindsigt, ånd og mening

 • Helhedssparring med perspektiv,
  handling og retning
 • Reflektion, læring og udvikling

Del denne side / websitet
på de sociale medier

Finder du denne side / dette website relevant for en person i dit netværk, så del gerne …